Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 )
bronnen vcrfchaften bnn water; zelfs liet god
hun het uit de xolfen vloeijen. (Hoe hreeg het
groote Jsraèlitifche leger in de woestijn fpijze
en drank'i)
^iet ling dnuide het, of de Israëliten kregen
ook wellen. Dit gefchiedde op den 5o]ilen dag na
hunnen uittogt, bij den berg Sinal of ^ore^, al-
waar zij hunne tenten neerfloegen. M o z e s klom
op den berg, terwijl een vreesfelijk onweder van
donder en blikfem al het volk ontzette, £n nu
braßt M O z e 8 bun van den berg de Goddelijke wet
ÜGvtien geboden^ op twee üeenen tafelen. [Wan-
neet kregen de Israeliten hunne wetten? — Op
welke wijze kregen zij hunne wetten?)
Vervolgens gaf Mozes hun wetten, hoe zij
moesten leven en met elkander verkeeren. Ook
kregen zij wetten over het off eren, feestdagen
houden, vasten, reinigen ^ enz. De Priesters
hadden het opzigt over het offeren , van welke
Aäron het hoofd, of de Hoog'epritsler was.
De Leviten moesten de Priesters helpen, en het
volk in den godsdienst en de wetten onderwii-
zen. (fVat was het werk van de Priesters en de
Levitenl — Wie was het hoofd der Pri- stersl)
De zinnelijke plegtigheden van den godsdienst,
de menigte van priesters, leviten en frestdagcn der
I^raëliten waren naar bunnen fmaak, hun land
en hunnen tijd gefchikt» Hierdoor werden zij
ook terng gehouden, om de naburige volken in
den zinnelijken afgodsdienst na te volgen. [Hoe
trachtte god, door Mozes, het Israllitisch
i^olk van den afgodsdienst der naburige volken
terug te houdenl
Gedorig kwamen de Israëliten bij volken, dia
hen