Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 43 )
in dien nacht; des konings zoon bleef nief ver-
fchoond. Welk een'kreet der wanhoopverooiz iak-
te dit door geheel Lgypte ! Koning Farao kon het
DU niet langer uitliouden. Mozes en Aaron
werden ontboden , en aan hen en hun volk vrijheid
verleend, om met al hun vee en hunne goede-
ren uit te trekken. {^Wanneer kwam de tiende
plaagl — Waarin heßond die plaag 1 — Hielct
de koning zich nog hardnekkigl)
Zoo koudeny door ooDs mqgtige hand, dö
Israëliten uit Egypte trekken. Zjj kregen van de
Egyptenaien goud, zilver cn kleederen mede.
Zij waien 600,000 mannen en , daarenboven , nog
de vrouwen en kinderen. De llrij^lbare man-
nen hadden zich, zoo goed zij konden, gewa-
pend. En de herders waren, waari'cbijnlijk,
met het vee reeds vooraf de woef lijn ingezon-
den. (^Hoe ifeel Israeliten trokken uit Egyptel—^
Hoe gejchiedde hun uittogtl)
De kortfle weg van Egypte naar Palestina of
Kanaän was langs de Mi'lüellandfche zeo. De-
zen weg floegen de Israeliten niet in , omdat
zij tegen de Urijdbare Filiftijnon nog niet vech-
ten konden. Zij konden zich ook nog niet in
Kanaan Haande houden, omdat zij nog zonder
wetten, cn ongewoon aan orde en tncht waren.
{^Waarom trokken de Isrflèiiten voort niet aan
op Kanaänl^
Zij trokken eerst naar de woestijn van Arabië;
cn niet door de landengte vm Suez y »naai op de
Boodß zee aan. Koning Farao fl.iCg dit van
verre gade, en dacht, dat (ton hen bad lalen
verdwalen. Aanftonds begaf hij zich met zijne
krijgswapens en ruiterij te velde, om hen to
flrafï