Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4a )
gyptifcbcn toning. Zij vraag'leu eerst flecbt»
Vürlot' voor de iracliteny orn in dc woellija
een godsJienliig feest te vieren. Zij kotiden
toeli UI Egypte niet godsdienlhg dieren offcien,
die in Egypte beiiig geacht werden, üe ko-
ning weigerde hun dit niet alleen; maar hij ver-
zwaaide nng hunnen dienst. (Toé u^ien yert-oeg»
den Mo zes en Ad run ziek t^er%^olgens 1 —
fVat bi'geerden zijl — Stond de Kouing hun
dit toe 1)
Nu bedreigde Mo zes den koning met Ilraf-
fen van den ood van Israël, indien bij hen
niet liet uittrekken. Werkelijk volgde ook den
Egyptenaren de eene plaag op de andere. Zij
werden met allerlei ongedierte geplaagd; de
pest woedde onder het vee, en eene befmette-
lijke ziekte onder het volk. De koning kwam
daaronder wel eens tot inkeer; maar na het
ophouden der ftraf, was hij weer even IHjf-
zinnig. (ÏVat overkwam den Mgyptenaren,
om de Israililen te laten vertrekken!)
De tiende plaag was nu op handen, terwijl
de Israëliten des avonds, Aaande, een offermaal
hielden. Het beftond in een éénjarig lam met
ongezuurd brood, en heette het pafcha of he^
^>rijding8' en befchermingsmaal. INog jaarlijks
houden de joden zulk een paaschmaal, ter ge-
dachtenis van den uittogt der Israëliten uit E-
^ypte. [Hoedanig eenen maalli d hielden de
Jsraëliten op den avond van de tiende plaagl)
Eer nog de Israëliten geëindigd hadden het
paaschmaal te eten, waarde de dood in al de
huizen der Epyptenaren. Al het eerstgeboren
vee en de Qudjta zonen der Egyptenaren üierve*
in