Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 ) .
III T IJ D V A K.
Het derde tijdvak des O. T» bevat degefchle*^
denisfen der Israëtilen onder liet belluur van
OudÜen en Reglers, Het begint met den uit'
togt der Israeliten uit het Egyptifihe landjchap
Gozen , onder geleide van Al o ze s ^ en. eindigt
met hunnen laatfien regter Samuel, Het loopt
van omtrent i5oo tot i ico jaren voor jrzus;
Men leest deze ge ft hiedenisj en in den Bijbel y in
het 4''' en boek v(tn Mo zes, ge--
noemd Exodus, Levilicus, Numeri en Deuler-
oi^^mium, in het hoek van jozua,./ der Reglers ,
van Huth, en in de eerße 8 hoofdßukken van
äarauels boek,
§ Uitlogt der Israeliten
uit Egypte.
De Egyplifcbe Koning Farao voer voort de
Israëliten Ie ouderdrukkenj door zware lasten en
Jlaaffchen arbeid. Zij hoopten op vei belering;
maar hun dienst werd nog verzwaard. Zij borlieu
uit in weeklaglen , en baden tot » o u om hulp ; —
en GOD verhoorde hen. Den bekwamen Mo zes
gaf hij last, om de Israëliten uit lu-yple te ver-
losfen, (Waarnaar verlangden de Israeliten? —
PVas er wel een, die dit ondernemen durfde?)
Mo zes reisde van Midian , in Arabië, naar
Eeypte, terwijl zijn broeder Aaronhem ie ge-
moet kwam. Zij lieten de oudRen <fer Isra-
eliten bijeen komen, en gaven aan dezelve hun
voornemen te kennen. (Wie was Mozes hel-
per? — Tot wie vervoegden zij zich earst?^
Vervolgens vervoegden zij zich tot den E-
C 5 gyp-