Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
Toen zi) vreesde, dat het ontdekt was, leid«
liet in een kistje of fchuitje van papiernct.
Zoo liet zij het bij den oever in de biezen van
den Wijl drijven, waar des konings dochter
gewoon was zich te baden. Hier vond des ko-
jiings dochter het kind, heette het Mozes,
en liet het door zijne moeder zogen. [Hoe
%perd het Israelitisch kind ^ Mo zes , iti het U'
ven hewaardl)
Mo zes werd, vervolgens, aan hot hof van
Farao, als een konings zoon opgevoed en in
al de wijsheid der Egyptenaren onderwezen-
Hij wist echter wel , dat hij van afkom.'^t f^en
Hthrey of Israëliet was. {k'Vie zou hem dat
hekend gemaakt hebben ? — Hoe liet des honings
dochter hem opvoedenl)
Mozey kende ook de betrekking, die uod
oj) zijn volk had , en de belofie aan zijne voor-
vaderen gedaan. Deze betrekking en belofte wa-
ren Mozes meer waardig, dan zijne E^ypti-
fchc grootheid en wijsheid. Hij kon daarom
j)iet dulden , dal de Israeliten oodcrdrukl wer-
den ; maar nam voor hen te befchermen. {li at
voornemen i^atte Mozes opl)
Toén Mozes eens zag, dat een Israëliet
xnishahdeld en geflagen werd, trok hij zija
zwaard , en üoeg een' Egyptenaar dood. Des rin-
deren daags verweet men hem zijne wraakoefe-
ning. Nu vlugtte hij naar het nabij gelegen
Arabië, alwaar de zwervende herders verkeer-
den. (fi^aarom vlugtte Mozes uit Egyptel)
Mozes kwam te J/ic/irt^, in Arabië, bij dru
wijzen cn godvrachticen herdersvorst Jethro
C 4. aas.