Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
hrrders wilden honden, {Waardoor was het
landfchap Gozen heter voor de Jsrailiten ge-
Jchikt?)
Zoodra T oz e f hunne aankomst vernomen had,
reed hi) met zijnen vorftelijfcen wagen naar hen
toe. Met welk een genoegen zag hij nu zijn
geflacht, de vaderlijke tenten en de groote kud-
den! Maar nog meer verblijd was hij, foen
bij zijnen vader zag. Hij klom van den wa-
gen af, viel zijnen vader om den hals en ween-
de , vol aandoening, een'langen tijd. (Hoe gei
droeg Jozef zich, toen zijn vaderlijk geflacht
in Gozen aankwam ? ^ lin hoe jegens zijnen vam
der?)
Jakobs geflacht werd nu allijd wel ver»
zorgd: het ging hen zeer voorfpoedig, ook nog
lang na den dood van lozef. Na lang ver-
loop van jaren groeiden de Israëliten tot een
groot en magtig volk aun. De Egyptifche llaats-
maiinen werden daardoor bevreesd, dat zij nog
eens over hen zouden willen heerfchen. (Hoe
ging het J akobs geflacht in Egypte! — Waar-
voor vreesden de Egyptijche ßaatsmannen ein-
delijk 7)
Eindelijk öond er een nieuwe koning in Egyp-
te op, die Jozef niet gekend had. Deze ko-
ning onderdrukte de Israëliten door zware las-
ten en Haaffchen arbeid. Daarna gaf hij het
wreed bevel , om alle jonggeboren zoontjes der
Hebrcërs of Israëliten in den Nijl te verdrin-
ken. (Hoe behandelde de nieuwe koning de Is-
raeliten in Egypte"} — Waarom deed hij dat'i)
Eone der Israölitifche vrouwen kon toen haar
loontje de eerfte drie maanden verbergen.
'I oen