Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
en hunnen vader hadden. (Waarom wilde Jo^
zef een^ der broeders gevangen houden^)
Onder J u d a's woorden werd Jozef zoo
geroerd, dat hij met fnikkeu en geween uit-
riep: y^Ik ben Jozefs leeft mijn vader nog
O, hoe verfchrikten de broeders 1 doch Jozef
zeide tot hen : ^^ vreest niet: oon heeft het met
,, mij ten beste befiuiird ^ om een groot volk en u
^t leven te fparenJ*^ (Hoe lang kon Jozef
zich onbekend houden ? — IVat zeide hij tegen
zijne broeders?)
VervoJgens zeide Jozef tot zijne broeder» r
keert fpoedig tot mijnen vader terug, en brengt
hem tot mij^ Komt met al uw vee in het È^
gyptifche landfchap Gozen wonen; want er zul»
len nog 5 jaren hongersnood volgen»^^ Hij zond
hen met gefchenken, op ezels en met M'agens,
naar hunnen vader, om die blijde boodfchap
over te brengen. (Wat begeerde Joxef nu van
zijne broeders 1)
Weldra maakten jakob eii zijne zonen zich
gereed, om naar het landfchap Gozen in E-
p3''ple te vertrekken. Jakobs gt^flacht was ook
te uitgebreid geworden, om de naauwe gemeen-
fchap met de Kanaäniten te vermijden. Het
was een groote optogt: Jakobs geflacht met
de herdersknapen en maagden, de wagens,
lastbeesten en de groote kudden l {JVas het
niet heter voor J a hob s geflacht geweest in Ka^
nacin te blijven?)
Het landfchap Gozen was grasrijk , en voor
het herderlijk leven beilemd. Hier konden zij,
als een bijzonder volk, afgezonderd leven, om-
dat de Egyptenaren gp^nc geraeenfchap met (}e
C 'ó her-