Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
•ran Jakob» zonen. (^Hoe veel kinderen kreeg
Jakobl — Hoe werden zij ên hunne nako-
melingen genoemd 1)
§ 5. Jozef-
De aartsvader Jakob had, waarfchijnlijk
zijne; kudden in twee Ugtrs verdeeld. Hij
zelf, met zijne jongft« zonen. Jozef en Ben-
jamin, bleven in het hoofdlegor. En zijne
oudAe zonen, van zijne vrouw Lea, trokken
met hunne kudden naar vergelegene weiden.
(IVaarom zou hij Jozef en B enj amin hij
zich gehouden hebbenl)
De oudfte zonen van Jakob waren meost
alle Van woesten aard, en bedreven vele on-
geregeldheden. Jozef, daarentegen, was iraa/"
•B godvruchtig, en werd daarom ook van zij -
nen vader het meest bemind. Vader Jakob
gaf hem ook een mooijer kleed, dan zijne oudlle
brseders droegsn. QVaarom deed zijn vadtr
dat ? — Hoe zoude zijnen oudjlen broeders dat
gefmaakt hebbenl)
De ongeregeldheden, die Jakob 8 oudile zo-
nen bedreven, ergerde en beleedigd« vele Ka-
naanitifche ftarav«lken. Als Jozef het kwaad
gerucht van zijne broeders vernam, dan maak-
te hij het aan zijnen rader bekend. Jozefs
Tfoeste broeders waren , door dit alles , nijdig
op den goeden Jozef, en haatten hei|>. {Waar-
om benijdden zij Jozef!)
ïoen Jozef 17 jaren oud was, zeide vader
Jakob tot hem: „Ga eens naar uwe broe-
fjdera en zie, hoe zij varen, en hoe het met het
tl vee gKUt, dat zij weidtn»" Ve broeders waren
eeni-