Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
ontfteken en op eenen broedarnioord uitlocpen
zoude. Hierom raadde zij Jakob aan, om
naar haren broeder Lab an te vlugten. Re-
bekka moest alzoo haren lieven zoon misfen,
en Jakob ver van zijne vaderlijke tenten vlng-
ten, om het bedrog en de leugens, die zij ge-
pleef.d hadden. {Wat onheil hadden moeder
R.ebekia en Ja hob zich door hun bedrog
berokkend 1)
Jakob moest nu alleen oostwaarts aan, door
de Arabifche woestijn, over den Euphraat, naar
zijnen oom Laban reizen. Zijn oom gebruik-
te hem tot opziener over zijne kudde, en be-
loofde hem, voor 7 jaren dienst, zijne lieve doch-
ter Kachel tot vrouw. Hij gaf hem toen
echter eerst zijne oudfte dochter Lea, en na
nog 7 jaran kreeg hij Rachel. {Waar vlugt-
te Jakob heent — Hoe ging het Jahob bij
zijnen oom 1) \
Jakob verlangde nu hartelijk, om weder
naar zijn land te vertrekken. Doch Laban
beloofde hem alle bonte en bruine fchapen en
geilen, die «r vervolgens bij de kudde kwa-
men. Jakob beloofde dus nog 7 jaren te blij-
ven. Hierbij ging het Jakob zoo voordeelig,
dat hij rijk in vee werd, en zelfs kameelen ,
ezels, flaven en fiavinnen toii aankoopen, (Op
welke voorwaarde wilde Jakob bij zijnen oom
htijvenl — Hoe ging het hem daarhijl)
De gierige Laban en zijne zonen benijdden
dezen voorfpoed aan Jakob. Jakob vreesde,'
daarom, dat zij hem eens weder alles ontne-
men zouden, en nam voor, om heimelijk te
yertrciken. Hij zond zijn volk met zijn veo
voor-