Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =9 ) /
kwamj kocht Jakob hem zijn eerstgeboorte^
regt voor wat eten af. De ruwe £zau trouw-
de ook geene vrouw uit zijn vaderlijk geflacht,
maar nam twee vrouwen uit de Kanaäiiiten.
{Hoe handelde E z au met zijn regt op de va-
derlijke erfenis 1 — Hield hij zich ook van de
Kanaäniten aft)
Ku paste £zau de belofte zijner vaderou,
van »ons bijzonderen zegen op hem en zijne
nakomelingen, niet, omdat hij te ruw van gedrag ,
en te gemeenzaam met de Kanaäniten was. Echter
wilde vader Izaäk aan £zau, als den oudflen
zoon, dezen zegen, voor zijn flerven , beloven.
Moeder Rebekka wist dat beter, en zorgde,
dat niet £zau, maar Jak ob dien zegen be-
loofd werd. {Waarvoor zorgde Reb e k k al)
Moeder Rebekka bekleédde Jakobs hals en
handen met geitenvellen, opdat de oud- en
blindgeworden Izaäk niet andprsvoelen zoude,
of liij was Ezau. Nu ging Jak ob met gebra-
Jen geitenvleesch tot zijnen vader, en zeide,
dat hij Ezau was en wild voor hem had. Daar-
op fprak Izaäk den zegen en de belofte van
O o u over hem uit. {Deor welke list verkreeg
J ak ob den zegen van 1 zaäkl)
Weldra kwam Ezau van de jagt, en bragt
zijnen vader het toebereide wild; doch zijn va-
der kon hem geene voorregten toezeggen. O,
hoe fchreeuwde en fnikte hij ! hoe haatte hij
nu zijnen broeder, dat deze hem zoo listiglijk,
in het verkrijgen der voorregten , voorgekomen
was,' {Hoe was Ezau te moede ? — Van waar
kwam dat 1)
Rebekka vreeide), dat dez» haat in woede
ont-