Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
taari én hoort achter zich het geruisch van
eenen ram, die in de ftruiken verward was.'
Bij neemt dien en offert hem, vol blijdfchap
en dankbaarheid, aan 00» ten brandoffer, (fFat
deed Ah r ah am nu uit dankbaarheid aan o o i>?j
54. De aartsvader Izaak en
zijne twee zonen.
De aartsvader Abraham wenschte, dat zijn
zoon, even als hij, naar Gods wil, als vreemde^
üng onder de inwoners van Kanaan verkeerde.'
Hij zorgde, daarom, dat Izaak eene vrouw
ïiame uit hetzelfde land en geflacht, waaruit hij
afftamde. Izaak kreeg bij zijne vrouw Re-
bekka te gelijk twee zonen: Ezau die eerfit
geboren werd, en Jakob, die er voort op volg-
de. (Hoe heette Izaähs vrouw 1 — Kregen
zij cok hinderen 1)
Ezau was ruig en gref van ligchaani ; J a-
k o b, daarentegen, glad van huid en weeker van
gelleL Ezau hield veel, om wild, door list
of geweld , in het veld te vangen. Jakob was
eenvoudig en Üil, en hield zich op met het
herdersleven. Vader Izaak lustte gaarne wild,
cn hield daarom veel van Ezau. Moeder Re-
bekka beminde Jakob, omdat hij zachter
Van aard was en bij den herderslland bleef. (Hü9
u^as Ezaus ligchaam en neiging ? en hoe
was Jakob ? — Van welke kinderen hielden
Izaak en Rebekka het meest?)
Omdat Ezau eerst geboren was, had hij in
dien tijd een grooter aanzien en een dubbel
deel aan de vaderlijke erfenis. Doch, toen
Ezau eens vermoeid en hongerig van de jagt
kwam^