Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
dat hij vele nahojnelingen zoude verkrijgen. Hij
werd reeds oud, en had nog g»en kind bij zij-
ne vrouw Sara, Eindelijk kreeg hij bij haar
eenon zoon, dien hij Izaak noemde. Hoe verr
blijd waren zij over dat kind! het was hnn
eenigfle zoon en lieveling. [^Pf^aaro\>Qr afaren
Ah r ah am en Sara zoo i>erblijd ?)
Maar hoe werden, na eenig« jaren. Abra-
hams hoop en vertrouwen, en zijne gehoor-
zaamheid aan oon op de proef gefteld! A-
gebod van oon, om
zoon, voor god, tot
offeren. Hoe hard hem dit
hoop op nakomelingen ook
braham ontving een
zijn eenigen en lieven
een
ook
brandoffer te
viel en zijne
verdween, hij wilde god toch gehoorzaam zijn.
Doch toen hij bereidvaardig was, om het uit
te voeren, hoorde hij eene llem van den he-
mel : yy Abraham! Abraham! Jlrek uwe
hand niet naar den jongen uit: nu weet ik^ dat
gij güdvreezend zijt** (fVat zwaar gebod ont»
ping Abraham i>an god? — fVaarom wa^s
dat gebod zoo zwaarl — He^ft hij hst ook uit^,
gevoerd ?)
Abraham had een flerk voorbeeld van ge-
hoorzaamheid aan god gegeven. Zijn voor*
beeld l«ert ons, om met vertrouwen gods wil
te betrachten. Al fchijnen ook, door dezen wil
op te volgen, onze goede uitzigten te verdwij-
nen, de uitkomst zal toch altijd voor ons wel
zijn. (PVat leert ons Ah r a hams gehoorzaam*
heid aan go»?}
Abraham was nu Eeer verblijd, dat hij
am (> o D behaagd had, en de uitkomst zoo goed
yüor hem was. Hij ziet nog eons naar het al-
taar«