Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =6 ) /
den kiezen, en ging niet bij Let volk wonen;
maar in tenten bij Hebron.
Lots hebzucht ftrekte hem niet tot voor-
deel. Vier roofzuchtige vorflen kwamen van
omflreeks het oude Uabel, en plunderden So-
dom, Gomorra en drie andere Heden uit. De
menfchen namen zij mede, onder welke Lot,
y.ijne vrouw en twee dochters waren. {Wat
wedervoer Lot te Sodoml)
De Gods vriend Abraham kon toch niet heb-
ben, daf zijn neef met deszelfs huisgezin zoo
ongelukkig en flaven werden. Met 3 [8 van
zijne jonge lieden en andere raanfchappen van
drie ftrijdbare bondgenooten joeg hü de vijan-
den op de vlugt, en ontzette L ot en de zijnen,
(//oe werd Lot weder verlostl)
De fchandelijke boosheden der inwoners van
Sodom maakten hunnen ondergang nabij. A»
braham bad nog voor hunne behoudenis; maar
GOD konde hen niet langer in 't leven fparen.
Een onweder borst los, en de neerfchietende
7)likremflralen ontftaken den hars- cn pekachtigen-
grond van Sodom, Alles verbrandde door de
vlammen. Sodom werd in een meer veranderd,
dat Ae Doods zee genoedfd wordt. {^W at gebeurde
er met Sodom?)
Door Goddelijke befcbikting, vlugtte Lot,
met zijne vrouw en dochters, nog bij tijfis,
■nit Sodom , naar het nabij gelegen Zoar. Doch
Lots vrouw bleef, door fchrik, roerloos en als
verfleend ftaan, en kwam mede in den brand
van Sodom 'om. [Kwam, Lot met zijn huisge-
zin ook met Sodem om ?)
Abraham had van ood de belofte ontvangen,
dat