Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
het noordelijkße toen reeda digt Lewoond,
Eenmaal trok hij naar liet nabij gelegen Egyp-
te, omdat hij in Kanaän geen koren genoeg
voor zicb konde inruilen of koopcn. {^ïVaar^
hield Abraham zieh opl)
§ 3. Abraham cn Lot; Sodom« on-
dergang, en Abrahams geboord
zaambeid aan Goo beproefd*
Lot had zijne eigene bezittingen gekrer
gen , bij den dood van Teracb, Abraham»
vader, welke zijn grootvader was. Echter wa»
Lot met zijnen oom Abraham blijven wonen.
Abraham werd door den zegen van oou ge-
durig rijkery en Lots kudden waren ook zeer
vermenigvuldigd. {Hoe ging Het Abraham
en Lot in Kanaänl)
Door de menigvuldige kudden van Abra-
ham en Lot, begonnen de herdersknapen over
de weide te twisten. ,, Laat ons liever van el*
kander Jcheiden zeide Abraham: yyzeg maar ^
welke weide gij verkiest, mijn neefP* Dit wa»
edelmoedig van Abraham gezegd, IJij kon
anders de beste weide voor zich gekozen heb-
ben : want bij was de oudfte en magtigfte.
{Waarom wilde Abraham pan Lot J'chei»
denl — Op welke wijzefielde hij Lot deJcheU
ding voor ?)
Lot handelde niet zoo edelmoedig met zij*
nen oom. Hij koos de beste weiden, in de we-
lige vlakte van de Jordaan , en £iing in Sodom
woueH» Abraham moest nu minder weide vel«
B 3 den