Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in. {Waar ligt Het larid, dat Kanadn heet-,
te? — TVie kan dat land op d» kaart aanwij-
zen!)
Abraham vertrok dns, met zijnen vader
.Terach en zijns broeders zoon. Lot, uit
Vr der Chaldeën. Onderweg, te Haran , üï^xt
aijn vader. Abraham en zijne vrouw Sar
ra, me^zijn' neef Lot, namen nu de rei»
naar Kanaan aan. [Wie vertrokken uit Ur der
Chaldeën ? — Hn wie reisden naar Kanaan ?)
Om in Kanaan te komen, moest Abraham
twee groote rivieren overtrekken: eerst den
'Euphraat en daarna de Jordaan, Dit vereischto
veel moeite , omdat hij veel volk en eene groo-
te menigte kudden had. Deze moesten op de
ondiepfte plaatfen de rivieren doorwaden: want
er waren toen nog geene bruggen. Van dit
overtrekken der rivieren is Abraham de He-
Tireèr genoemd, dat is, de man van de overzijdei
[^PVaarom werd Abr ah am de Hebrelr ge-
noemd ? )
Abraham kwam gelukkig aan in Kanaan,
dat zoo fchoon en vruchtbaar was. Hierover
was hij zoo dankbaar aan u- o u j dat hij een
altaar bouwde, een fchaap offerde, met zijne
huisgenooten nederkniolde en den naam des
HEERBN aanriep. Bij dit offeren ontving hij
de belofte van »o», dat hij talrijke nakome-
lingen zoude krijgen en dat deze het fchoone
land Kanaan zouden bewonen. {Welke belofte
ontving Abr aha m van o o i> ? — Bij welke ge^
legenheid ontving hij die belofte 1)
Abraham doorreisde met zijne kudden het
midelijke gedeelte yan Kanaiin; misfchien was
het