Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
hidden de herders ? — TVelke woningen hadden
^Ij?)
Abraham was zulk een Nomadifche of zwer-
vende herdersvorst. Hij kende en aanbad het
eiïnig O p p E R w X z ü K. In zijnen lijd waren
er anders vele menfchen , die geene kennis van
den eenigen waren goi> meer baddeu. Zij be-
gonnen de zon, maan, fterren en h«t^Vuur aaa
te bidden, even als of ieder een ood wares
dal was afgoderij, (Wat was afgoderij? ^^
Pleegde Abraham ooh afgoderij?
Abraham woonde in Chaldeën, in eene
plaals, die TJr heelle. Het was eene Ürttek
van Mefopotamie, gelegen tusfcben de rivieren
de Euphraat en de Tiger. In dat land waren,
vele menfchen, die afgoderij bedreven. Indien
O o n het niet verhoed had , dan zou de s c n e r-
pKn van hemel en aarde eindelijk geheel verge-^
ten geworden zijn. (Waar iPoonde ji b r a^
ham? — JVat bedreven de menfchen in Ahr a^
hams vaderland?)
Maar nu vernam Abraham, dat het gods
wil
was, dat hij naar het land Kanaan zou
reizen. Hij zou daar, als een vreemdeling, af-
gezonderd van de menfchen wonen, om zijne
kennis van den ééniffen waren god te bewra-
O '
ren. (IVaar naar t^c zoude Ah r a ham rei*
zen ? — IVaarom ?)
In Kanaan konde Abraham zijne kennis van
OOD aan zijne kinderen, en deze wederom aan
de hunnen overleveren, tot in de verfle nakome-
lingfchap. Dit land Kanaan of Palestinais eene
fmalle ftreek lands , liggende aan den oostkant van
de Middellandfche zee, tusTchen £gyplecn S^riê
B 4 in^