Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
te van Sinear, te blijven. [Hoedanige levenf
wijze volgde het geflacht van No a c h? — JVaar,
dachten zij te hlijven?)
Nimrod, een kleinzoon van Cham, wa»
dapper in het vermeesteren van dieren, en
■werd een geweldenaar over de menfchen. Om
over de menfchen te kunne* heerfchen, zocht
hij hen digt bij elkander te houden. Hij haal-
de hen over, om, in de vlakte van Sinear, een»
ßad en een' 2éer hoogen toren to bouwen, op^
dat zij niet van elkander zouden verArooid rakenJ
{Wie en hoedanig was Chams hleineoon? ■—
Wat ondernamen de menfchen op zijne bêi-
geerte ?)
Het was voor de landbouwers eu veehoew
ders niet goed, dat zij digt bij elkander bleJ
ven wonen. Gons wil was ook, dat de men-
fchen zich over degeheele aarde zouden verfprei-
den, en overal van de vruchten der aarde genieten.;
Gob maakte, daarom, dat zij over het bour
wen oneenig ea verward fpraken. Om hunne
verwarde fpraak. werd do Had, die zij bouw-"
den, Babel, genoemd. {Hoe belette ood hun
het bouwen? —. Waarom keurde oo» dit bou-
wen niet goed?)
Om deze verwarring onder het bouwen van
Babels toren, moesten zij daarmede nitfchei-
deu. Langzamerhand geraakten de huisgczinr
nen toen van elkander af. Sems gedacht
bleef meest in het zuidelijke ^»tV wonen.
Chams nakomelingen breidden zich ook in
Afrika uit. En J a f e t s geflacht bevolkte Eu-
ropa en het noorddijke Azië. {Hoe hebben d»
B 3 Tneni