Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19)
»»««ai <5»i, JfMCifma? — WAituffx \)\H ^»i
V.««?)
II. T IJ D V A K. ^
Het tweede tijdvak van het O. T. bevat d»
gefchicdenisjen: i) van Noachs geQacht, en 2)
van de Aartsvaders. Dit tijdvak begint van
den zondvloed in Noachs tijd, en eindigt
met Moze.s. Het loopt van het tot het
u5oo'" jaar der menschheid. De gefchiedenis-
fen van dit tijdvak leest men in het eerjle boeh
van den Bijbel, Geneüs, van het 8'" tot het
5o"' hoofd/luk, en in de eerjle twee hoofdjiukken,,
van Exodus.
5 1. VanNoacLmet zijne zonen, en
Babels ftad en torenbouw.
Toen het water van den zondvloed, na den
dag, of de 5''® maand, begon te zakken,
rustte de ark op het gebergte Ardrat. Waar-
fchijnlijk ligt dit gebergte in Armenië, een
weinig zuidooslelijker, dan de Zwaifte zee. Na
ruim lo maanden opende No ach de ark, ca,
zag, dat het aardrijk weder droog was. Toon
hij écu jaar en vijf dagen in de ark vertoefd
had, girgen hij en de zijnen er uit, en lieten
er ook de dïeren uit gaan. {Waar bevond No-
ach tich dan nul — Willen wij die land/treek
op de haart eens opzoeken ?)
No ach dacht nog met weemoed en fchrik
aan het lot der omgekomene mcufchen. Maarzoo
B a veel