Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 103 )
HET GEBED
ONZfiS
HEEREN JEZUS CHRISTUS,
hetwelk hy zijnen leerlingen leerde,
(Zie Matth* 6; 13,)
Oflzc Vaaer, die in (Je hemelen zijt-
Vw naam wordt gthziligd,
Vw koningrijk kome,
Xlw wil ^efchied^t 'JO dtn hemd, alzoo ouk
op de aurde.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.
Vergeef onze fchulden, geUjk ook wij yer^et'^.:
cnzen fchuldenaren*
Kn leid ons niét in verzoeking, maar verlos ons van
den b00zen.
Wam uw iS het koningrijk , dc kracht en dc heer
lijkhcid, in de eeuwigheid. Amen.
REGISTER. DER BIJBELBOEKEN.
I, Van het O. T.
/ I.) Gefchiedkundige boeken;
Dc 5 boeken van
Mozes^ genoemd,'
Génejïs, Exodus^
Ltviticus, Nunieri en
Dtuteroiiómium ;
hu bock van Jozua ,
der iie^tereit,
vau Ruthf
bet IC en 2e van Samuel,
iet le en se der Koningen t
bet le en ae dei; Kronijk^ji,
het boek van Bsra,
van Nehémia ii^
VHU Mstli^rt
23 LiCcr