Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 103 )
Gij znlt den naam des HKEiiENt wjpi god^,
rtkt ijdelijk ^thruikên'. want de hebr zal niet nnfchul'
d!g houden y die^ zijnen naam ijdelijk gebruikt'
4. Gedenkt den fabbfitdag^ dat gij dien heiligt. Zes
dasen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar di
zevend: dag is de fabbat des ree ren. nws 00 ds,
dan zult gij geen werk d^en, gij, noch niv zoon ^ noch
uwe dochter y wjch uw dienstknecht^ noch uwe dienst'
maagd, noch uw vef>, nath uw vreemdeling^ die in uwe
poorten is : want in zes da^en heeft de heer den hemel
êu de aarde gemaakt^ de zee en alles wat daar in is, eit
hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de hee*
den fabbatdag y en heiligde denzelven,
5. Eert uwen vader en uwe moeder , opdat uwz da^
gen verlengd worden in het land, dat a de nzK a, uw
GOD, geeft.
6. Gij zult niet doodflaan,
7. Gij zult niet echtbreken,
S, Gij zult niet fielen.
9. Cij zult geene valfche getuigenis fpreken tegen uwen
naasten,
io> Gij zult niet begeeren uws naasten huis: gij zult
niet begeeren uws naasten wijf; noch zijnen dienstknecht,
noch zijne dienstmaagd, noch zijnen os, noch zijnen ei^el^
noch iets9 hetwelk uws naasten is.
H Fv