Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f lOO )
veracht, en hem sielf» tor dood Vor*
oonleeld. Door httnne zedeloosheid hadden do
Christenen, tot bun geluk, Jeruzalom moeten
▼erlaten- En do joden hadden zich alzoo do
verwoesting van fernzalem, ten koste van hun.
leven, of van iinnne verftrooijing, op den h^la
gehaald. (IVanrdoor hadden de Joden de s>9r-
woesting van Jeruzalem veroortaakt ?)
Nu waten dc foodfcho Christenen^ door gre-
re Joodfche prie«t©rfohaar, tempel, noch in-^
woning onder e^^n joodsch volk, tot het op-^
volgen der oodfche plegtigheden meer veibon-
den. Van den dwang der plegtigheden onthe-
ven, konden alle Christenen, uit allf* volken,
gelijkelijk ziftli vereenigerv tot de^ reinen gods-
dienst des harten.
Ruim 33 j<ireYi na de geboorte van ï f z ü s
w/ïs j E z u s ten hemel gevoerd. Tien dageri
daarna, op het pinkHei feett j hadden de apos-
telen de beloof'^» kracht vaii 00 i> ontvangen,
fiierop had eene groote gemornt© in Jeruzalem
het Christendom omhelsd. Door de vervolging
waren do Jnodfchc Christenen in en bulten Pa-
lestina verfpreid. Petrus wtrd do voorgan-
ger in hsl Jeerrn «n doopen dpr Ffeidenen,
Paulus was van een' vervolger tot een'ijve-
rigcn uitbreider v-tn het Christendom in andere
linden geworden. En de Joder^ hadden zich
(h^or hunne aedeloosheid, de belegering en ver-
wqcstiniT van leru'/aleni op den hals ajchaald,
jaren n:i do goïjoorte van J n z ü», [ll^ie
hqn nrf de voornaqmjla ^ebeiirt&nitfnn deze^
tijdv.}k$ naemen?)

u