Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
nog Ie
C 99 )
Panlns wrrd te Rome weder gevangen cft-
zet, terwijl hij nog eenen brief ^an Timothen^
fchreef. Petrus fchreef ook van daar zijii'
tweeden brief, en kwam mede in de j»rvangerïs.
Beide werden zij, op bevel van Nero, ter
(lood veroordeeld; zoodat Paulua, als een
llomeinsch bargcr, onthoofd, en Petrus ge-
kruist werd. Keizer Nero deed zoo vele gru-
welen, en bragt ook zich zeiven om bet leven,
f Wot perrigtten Pan lus èn Petrus
/fom« ? — En wat gebeurde er met hen?)
Keizer Nero had Vespafianus, als veld-
lieer, naar Palestina gezonden , om de oj roeiir;-
hcid der Joden te doen dempen, welke zïc!i
zelfs tegen de Homeinen wapenden. Na Ne-
r o's dood hadden drie keizers flechts één jaar
te zamen geregeerd, Nn werd Vespafianus
zelfkeizer, welke zij»7en zoon T i t u s naar bet
Joodfche land zond. (//«/jte keizer liet Jeruzalem
bplegerenl — IVaaroml — Wie voerde het he"
vel over het Komeinfche leger voor Jeruzalem?)
Ti t us belegerde jeruzalem, terwijl het
piaschfcest , en de Had opgepropt vol menfchen
was,' Na 4j msand werd Jeruzalem ingenomen ,
waarbij de^ prachtige tempel verbrandde. Door
hongersnood, pest, ouderlingen moord cn het
zwaard der Romeinen, kwamen iioo.coo jo-
den om het leven , terwijl T i t n s nog 97 ,000
jTCvangen naar Rome voerde. Hierna werd
riizalem, met alle zijne gebouwen, tot deti
grond toe geHocht. {Welke onheilen overktvomen,
den Joden dnrr de belegering van Jeruzaleml)
De 'oden hadJen op <le vermaning van i
zus cn de apostelen, ter hunner verbeferi' ^ »
gora acht grfïagen , de reine godsJien^Uecr van
G i ï