Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 98 ^
J 5. Dc Christenen lijden onder de
Joden eu de Romeinfche Keizeis^
Jeruzalem wordt verwoest, eu
de Joden worden verftrooid.
Terwijl hot Christendom in andere landen
me«r en meer uitgebreid werd, bleef het Jood-
fnhe land meest ongeloovig, en werd al zedo-
lüüzer eu o})roeriger, Oneenigheid heerschte er
onder de aauziehlijken, en het rooven en moor-
den gefchiedden er dagelijks. De hoogeprie&ter
A nanus liet Jacobus, broeder van den Heer
j EZ us, dood iieenigen; hoewel dit doof de aan-
zienlijken zeer kwalijk opgenomen werd. Om
dezo zedeloosheid en vervolging der Joden, ver-
trokkeu de a'postelen uit Jeruzalem, en wer-
den weldra door de aldaar wonende Christeitcu
gevolgd. {Waarom vertrokken de Christenen lUt
Jeruzaleml — Hoe zedeloos waren de Joden ?)
Ook van don Roniuinfchen keizer Wero moes*
ten de Christenen veel lijden. Hij was, fed^rt
Paulus gcvaijgenfchap, van een wijs en zacht
regent in een' dwingeland en verandeivi.
Vele Christenen liet hij jammerlijk om het levou
brengen, en verbande den apostel |oaniirs
lisar het eiland Patmos in den Archipel,
gedroeg keizer Nero zich omtrent de Christenenl)
Vei rus bezocht nu de gemeenten, die Pau-
lus in Klein Azié getlioht had Van daar rcii-
de hij naar Babylon, om er het Evangelie to
prediken Ook Ichreef hij er zijn' eerllen biiof
aan de gemeenten in Klein - Azië» Eu nu reis.fe
hij naar Rome, alwaar ook Paulus van ziji.e
reize aankwam. {JVat deed Petru» tot uit»
hreiding van het Chri9tendom 1)
r a u-