Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVh
DE ZONDERLING.
f^ebt gy den jongen R ♦ * reeds gezien , die, voor
eenige dagen, van zyne reizen te mg gekomen is ?
Tot op heden nog niet, maar — o, dat is jammer !
Toen hy gisteren hier voorby ging, bleven alle men-
fchen op de ftraat ftaan, om hem na te kyken.
Maar wat heeft hy dan aan zich, dat zoo wonderlyk
is ? O , gy moet hem zelf zien ! Hy zal hier vast
welhaast wederom voorby komen. Want omftreeks
dezen tyd pleegt hy uit te gaan. Nu zit men , een
tyd lang, gerust van andere dingen te fpreken ; maar
evenwel fteeds met de oogen naar itet venfter gerigt,
tot dat eindelyk een geroep: daar komt hy l d,..ar
liomt hy! alles met den grootften fpoed, naar het
venfter voert.
De jonge nar gluurt door een bril, die zynen neus
verliert, daar henen , zonder te groeten — want dit
zou veel te kleenfteedsch wezen — en v/el te vreden,
dat zyn kasket met den dreigenden vederbo.«ch, zyn
achter overgeflagen haar, zyn ftyve kraag, die hem
ooren en kin bedekt, zyn vierkante rok, welks fcho-
ten naauwlyks een fpan lang zyn, en tot aan het mid-
den der dyen reiken , zyn horologieband die uit den
zak van zyne vest fteekt, zyn pantalon vol linten en
borduurzel, en zyne pantoffels, die, even als de ian-
dalia der ouden, met eene gesp boven den enkel
vast gemaakt zyn, aller oogen zoo zeer- tot zich
trekken.
Doch hy weet niet alleen door zyne kleeding, maar
ook door andere dingen, van zich te doen fpreken.
Hy wordt ergens ter tafel genoodigd; maar hy-kan
F 3 flechts