Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 Be SALETREKEL.
hand, al heeft hy hen ook naauwlyks eenmaal ge-,
zien. En als hy hoort, dat een vreemde geleerde
door zyne woonplaats reist, noodigt hy denzelven oo-
genbliklyk by zich , of biedt hem zelfs wel huisves-
ting aan, en betoont hem de grootfte beleefdheden ,
waarin zyne 'eigene ydelheid waarlyk maar al te hand-
tasdyk is. Hy hoopt, dat eriyke ftralen van des an-
ders roem ook aan hem eenigen glans byzetten, of dat
dezelve, ten minfte, in eene reisbefchryving, die hy,.
zoo als onze held verwacht, welhaast uitgeven zal ,
eenigen wierook van roem aan deszelfs politesfe toe-
zwaaijen zal.
Onze faletjonker zelf vormt zich voomaamlyk door
reizen ; door dien hy zich, met eene zeldzame buig-
zaamheid , het gekachtige , en alles ^ eigen maakt,
wat de nan-en der vreemde landen, die hy doorreist,;
byzonders hebben. Dat hy, behalve deze volmaking
van zich zeiven, en zyne ondasting van eenige dui-
zenden guldens , geen voordeel uit zyne reizen trekt,
fpreekt van zelf; want zonder eenige kennis der lan»
den , die hy bezigtigen wil, zonder eenige menfchen
kennis, zonder een regt begrip van de meenigvuldige.
merkwaardigheden , die men aldaar vindt, en van de
redenen, waarom zy het zyn, ylt hy uit zyns vaders
huis voord. P^n hy komt — eveneens te rug. Ook
van hem mag men zeggen: zend eene kat naar En.
gei and; zy zal miaauwen, als zy wederom tehuis
komt.
En evenwel maken zulke wezens niet zelden , zoo
als men het pleegt uit. te dmkken , hun fomnn. Met
de vleugelen van den heer vader, en de vrouw moe- •
der, en andere naastheftaanden , heffen zy zich om-
hoog , en maken zich , by vele menfchen , bemind.!
Want Boileau zegt alzins naar waarheid: een
gek vindt altyd een ander, die nog gekker is,
en hem heiwo^deri.