Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 de SALETREKEL.
met den waaijer , of de hand, dan verheugt hy zich
over deze glorieryke nederlaag , om dat zoodanig iets
hem het voorkomen van dien vertrouwlyken omgang
byzet, welken hy zoo geeni, met alle menichen,
fchynt te houden. Dan danst hy wederom, ondereen
luchtig trallerala, naar den fpiegel, bekykt zich van
boven tot beneden , dmkt zyn kapfel aan het hoofd ,
tokkelt aan den das v, enz. en loopt wederom henen ,
om een meisie de gekfte vleitaal voor te praten.
Als hy geene erbamilyke wartaal uitbabbelt, dan
fpeelt hy andere poetfeu, bindt de flepen der dames
op , ortkaapt haar linten , waaijers en doeken , of
fnydt haar lokken af, en praalt dan daarmede, als
met zegeteekens. Of hy plaatst zich achter iemand,
en maakt, by zyn gefprek, belachlyke gebaren, of
hy vertrekt zvti gezigt tot affchuuwlyke grimasfen ,
en bootst de ligchaams gebreken van anderen na.
hinkt op eene geklyke wyze daar henen, of hy fta-
melt, brouwt en gebruikt woorden en fpreekwy^zen ,
die anderen zich hebben aangewend, zoo dat men de
lieden terftond herkennen kan, die hy belachlyk ma-
ken wil. Werklyk bezit hy eenig talent van naboot-
fing : maar regt methodisch, het geen anders zyne
«aak niet is, maakt hy hier eenen aanvang met het
ligte, om met den tyd tot het zwarere voord te gaan.
In de eerfte plaats kiest hy dieren tot vooi-werpen van
nabootüng ; en , terwyl het gezelfchnp in een ernftig
onderhoud ingewikkeld is , breekt hy het zelve eens-
klaps af, door het gefch eeuw van een paauw , of
den "flag van een vink , welken hy in de daad zeer
juist nadoet. Alles keert zich om , en daar huppelt
hy op eenmaal als een fpreeuw voord, of ftapt def-
jti^ als een kraai, . of kraanvogel. Door een algemeen
gelach, dat niet zelden daar uit ontftaat, vindt hy
zich zeer geftreeld , en hy rekent het zich tot eer,
een gezelfchap met diergelyke poetfen bezig te hou-
den. In derzelver uitvinding is hy eenigermate ver-
nuf-