Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
XV.
De saletrekel.
Een
en kluchtig fchepfel, zamengefteld uit hoogmoed,
ydelheid, moedwil, en eenige onbefchaamdheid, welk,
door veiteederende moeder - handen gekoesterd en op-
gevoed , nu een iegelyk, zonder onderfcheid, zy-
ne kunften voorgoochelt. Men behoeft zulk een mensch
flechts eenmaal te zien, dan heeft men hem reeds
weg, als n en flechts eenige Jmenfchenkennis bezit.
Zie! daar komt hy, om den hoek van de ftraat, te
voorfchyn ! Zyn gang is een beftendig huppelen en
danfen. Zyne handen zyn met den korten dikken knup-
pel , dien zy houden , in geftadige beweging. Men
zou haast denken , dat hy in eene fchermfchool be-
zig was , of dat iemand hem naar zyn leven dong.
Onophoudlyk zweven zyne oogen rond, nu eens om
te zien , of niemand hem vol verbazing ragaapt, dan
eens om eene groete te ontvangen. Dan eens weder-
om , en wel zeer dikwyls flaat hy dezelven neder,
om zyne fierlyke voeten, en zynen nieuwmodifchen
opfchik , te bewonderen , en na te zien , of alles
nog in behoorlyk en ftand, of niet misfchien eene gesp
een ftroo breed ye'-fchoven, of eene kleene vouw in
eene kous geraakt is, enz.
Zyne kleeding is, zoo als reeds gezegd, geheel
jn den nieuwften fmaak. Alle , ook de avontuurlyk-
fte, ongezoutenfte en leelykfte , modes moet hy na-
volgen. En hy zou het zich zei ven en een ander niet
vergeven, zoo iemand eene mode eerder had, dan
hy. Alles, wat hy draagt is van vreemde plaatfen
ontboden, en pronkt met uitlandfche namen. Want
hier