Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
73 de Al. TE VRIENDLYKE.

fchryver zeer juist zegt, zyne zuikerzoete goedheid
met vriendlykheid aan te nemen, zoo als men
wel eens een zuiherkoekje hy zich flfekt, niet om.
dat men daarin eene hyzondere hart/terking meent
te zuUen vinden, maar uit beleefdheid, om dat
men den gever niet ver/maden wil.
XIII.
DE BETWETER.
r^ en karakter, dat regtftreeks tegen over het vorige
ftaat, maar daarom niet minder gebrekig is. Daar
de ander overdreven tewerk gaat, doet deze niet eens,
wat hy verfchuldigd is- De vorige fchikt zich in al-
le opzigten naar het oordeel van anderen : maar deze
houdt beftendig het zyne voor het beste, cn gelooft
daar'-m ook alleen het zyne te moeten volgen.
In redentwist n^oet men zich in het geheel met hem
niet inlaten. Wmn z\aie grondftelling is , eens voor
altoos, om nergens toe te geven. Men mag hem zeg-
gen , wat men wil; men mag hem tienmalen de on-
gerymdheden zyner begrippen aantoonen ; hy luistert
er niet naar, maar blyft fteeds by zyne ftelling, die
hy, met dezelfde woorden, beftendig herhaalt. Weet
hy er zich niet anders door te redden, dan verheft
hy zyne ftem , en zoekt hy , door hare fterkte , het
gebrek , dat zyne bewyzen aan w elgegrondheid heb-
ben , te vergoeden. Hy worc't ook wel eens geheel
lomp , en werpt met perfonaliteiten om zich henen,
tot dat eindelyk zulk een ondoelmatig redentwisten
elk redelyk mensch verdriet, en men hem laat loopen.
Hy ontziet zich niet, om ronduit, aan iemand,
met wien hy disputeert, te zeggen: ik duld het
E 5 niet;