Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
J3E AL TE VRIENDLYK E. 71
uit evenwel niet doen, als beiden zamen hem aanfpre- ^
ken , dan zoekt hy het vooreerst geheel van zich af
te fchuiven. En , wanneer dit niet gelukt, dan haalt
hy zyne uitfpraak zoo ver uit, en verwart hy zich
zoo in zyne woorden , dat eindelyk niemand, en hy
zelf niet, weet, wat hy gezegd heeft.
floc zeer hy ook vreest, en vermydt, om ande-
ren tegen te fpreken, hy m.aakt geene zwarigheid, om
zich zeiven tegen te fpreken, en, oogenbliklyk, juist
het tegendeel ftaande te houden, van h"t geen hy
zoo even gezegd heeft; hoe gek dit ook uitkomen
moge. Wart als de eer deze, de ander eene tegen-
overftaande, meening koestert, dan moet hy immers
beiden g^yk geven. Hier pryst hy, met iemand,
het land leven. Daar mishaagt het hem, dewyl hy
met een vriend van het ftad leven fpreekt. Heden,
in een gezelfchap van democraten, Icheldt hy Vor-
ften en Aristocraten, voor welken hy morgen kruipt,
en by wie hy de Democraten ter helle verwensclit.
Het IS heden f^/y koel; zegt hy, Dat kan ik juist
niet vinden ; antwoordt een ander. Ja . de koelte
is warm; herv at hy nu oogenbliklyk. By geene zaak
van aanbelang moet men hem raad vragen, zoo men
werklyk goeden raad ontvangen wil. Want hy vindt
alles, wat men zelf reeds in de zaak gedaan heeft,
of doen wil, voortrefl\ k. Hy weet daarin niets te
berispen , of te verbeteren, en hy heeft niets daarby
• te voegen. Het is zoo juist, als het wez^" moet, en
liet zal vast gelukken.
'Met zyne werklyke dienstbewj'zen is het eveneens
gelegen. Geem wil hy, ten gevalle van eeniegelyk,
iets doen : maar men kan zich op hem niet verlaten,
■Hy belooft meer, dan hy volbrengen kan. En devvyi
hy allen menfchen dienen wil, dient hy gemeenlyk
niemand regt. Ook is hy dikwyls, met zyne onty- '
dige dienstaanbiedingen lastig. Gy zegt eens geheel
zonder eenige bedoeling ; ik heb daar of daar ee.
£4