Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmmtrn
XIL
de AL TE VRIENDLYKE,
De
f eze heeft wel fooitgelyk eene bedoeling , als de
vleijer, naamlyk, a£ui elk te behagen, en zich den
lof van wellevendheid te verwelven: maar, ten aan-
zien der middelen, onderfcheidt hy zich van den an-
deren. Het geen deze, door vleijery, zoekt te bereU
ken, dat wil de al te vriendb. ke door overzoete lief-
lykheid, door geftadige toegevendheid, oclc in ge-
vallen, waarin tegenfpraak pligt wezen zou, en door
fteeds bereidwillige ongebedene dienstvaardigheid, er-
langen.
Men herkent dezen mensch reeds uit zekere ge->
roeglyke vriendlykheid , welke zyn geheele gelaat,
vervult, nog eer hy fpreekt en handelt, riy bejegent
u op eenen wandelweg, en, zoo haast hy u van ver-
re ontdekt, maakt hy reeds plans, om u aan te fpre-
ken, en zich aan u ten gehoorzamen dienaar aan t9
bieden. Gy kent hem mi.sfirliien niet nader, dan ee-
nigzins by raam , en hebt ook niets met hem iiit-
ftaande: maar dat houdt hem niet te rug, om ken-
nis met u te maken. Alsdan heeft hy, zoo als hy
meent, eene ftem meer, die heni als een lief, be-
vallig mensch — zyn eenige en hoogfte roem pryzen
zal. Maak u, derhalve, flechts gereed. Gy moe?
met hem aan den dans, ten zy gy, om hem te ont-!
%v>ken, een anderen weg inflaat. Aarleiding tot een
gefprek vindt hy welhaast. Want daarop is hy alge-
rigt. En hebt gy hem , in het eerfte . flechts wat
beleefdlyk geandwoord, dan treedt hy nader, grypt
uwe hand , dnikt haar tederiyk , verblydt ?ich on-
eindig over het geluk v^ u hier aaflgetroJFea te heb-
E 3 ben.