Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
€2 de KOMPLIMENTMAKER.
ziet, die nog niet verzorgd is. Hy dringt het aan
zjaie naburen, die zich door geene woorden bewegen
laten, met geweld op, ontrukt hen de ledige bor-
den, en rigt daardoor niet zelden eenig ongeluk aan,
ftoot glazen omver, enz. De fchoone mode van ge-
zondheden te drinken laat hy niet rusten, dewyl zy
eene veel te goede gelegenheid tot komplimemen ver-
fchaft. Hy ledigt zyn glas voor eerst op het welzyn
van den \Tiendlyken gastheer, en zyne lieve aanhoo-
rigen, en dan op dat van alle waarde gasten.
Heeft hy zelf het genoegen van gastheer te we-
zen, dan laat al zyn noodigen hem geen oogenblik
over, om iets te gebruiken. Onvennoeid en met
arendsoogen waakt hy over de borden en glazen, van
het -eene einde der tafel tot aan het andere. En zoo
haast iemand de laatfte beete van zyn bord naar
den mond brengt, rust hy niet, voor dat hetzelve
wederom op 't nieuw opgeviJd is. Er helpt dan
geen weigeren of bedanken; en willen de gasten niet,
dat hy opfpringe, om hen met geweld te beregten,
dan moeten zy zich zulks goedwillig laten doen. Zy
kunnen geen verftandig woord met eikanderen fpre-
ken ; want hy roept zonder ophouden, dan den ee-
nen, dan den anderen, toe: „Eet toch. myn
Heerl Drink toch uw glaasje uit! Ik bid UE, aU
lerootmoedigst. alleronderdanigst! Net fchynt
VE, heden by my maar in het geheel niet te wil-
len fmdken, enz.
Wanneer toevallig een ander te geh^k met hem be-
gint te fpreken , zwj'gt hy oogenbliklyk , en laat
zich, door niets ter wereld, bewegen, om eerder
te fpreken, dan de ander dat gene heeft uitgebragt,
wat hy zeggen wilde. Ja ook dan moet men hem nog
dringende daartoe opwekken. Hebben twee kompli-
mentisten met eikanderen te doen, dan is het voor
een derden wezenlyk een lust, om dit Cchouwfpel
aan te zien. Gemeenlyk ftryden zy zoo lang. met el-
kan-