Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
CE KOMPLIMENTMAKER. 6i
hy oogenHiklyk zenden, om het te melden, en de
hooggeacl te Mevrouw — met al hare titels — en de
lieve kletnen, o k te laten bidden. Verontfchuldigt
gy u met bezigheden, 6! UES dierbare gezonde
heid Zou Zfker lyden > zoo VE. hedtn nog arbei»
den wilde! Kortom, het helpt niets. Gy moet wel
bly\en, eh u, eerige uren lang, onder zyne kompli-
inenten, en pliiimftrykei\en, vervelen, en ergeren.
Nog meer hebt gy intusfchen met hem te ftellen,
als hy u aan uw huis bezoekt. Ziet gy hem by on-
geluk aan 1 omen, en gaat gy hem te moet, dan moet
gy, een l alf uur la' g, met hem voor de deiur wor-
ftelen. Want volftrekdyk wil hy niet het eerfte in
de kamer treden, dat zou zeer onbeleefd zyn, en
hy zou heurr /ierven dan zulk eene onbefchoftheid
begaan. en wat zyne van buiten geleerde fpreek-
wy/.en al li-eer bel elzen. Al uw aandrang baat vol-
ftrektlyk niets. Hy zou den ganfchen dag buiten bly-
ven ftaan, als gy niet voor hem binnen tradt. Niet
beter loopt het met u af, als gy hem noodigt, om
plaats te nemen. Hy zal in het geheel niet gaan zit-
ten, voor dat gy zulks doet. En by de geringfte
beweging, die gy maakt, fpringt hy van zynen ftoel
op, om dat hy gelooft^ dat gy opryzen wilt.
Noodigt gy hem eens aan uwe tafel, dan geraakt
gy in eere groote ver'egenheid. Want wj^st gy hem
eere der boverfte plaatfen aan, dan zal hy, onder
honderd 1-onipiinienten, betuigen, dat die plaats hem
niet toekoir.e. En wanneer alle overigen zich niet
fpoedig nederzetten, zoo dat er Hechts die eene plaats
voor hem overblyft, zal hy zich gewislyk niet laten
vinden. E\ env\ el zou hy het u zeer euvel afgenomen
hebben, zoo gy hem niet die, maar eene lagere
plaats, aangewezen hadt. Want dezelfde komplimen-
ten, die hy aan anderen maakt, verlangt hy ook van
hen. Geen bord, waarop hem iets geprefenteerd
wordt, behouüt hy voor zich, 200 lang hy iemand
ziet.