Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BOKACHTIGE.
59
altyd, op den eerften wenk, gereed z^ni, om hem
te dienen. Hy wil fteeds voor alle andere menlchen
gaan. En hy bedingt evenwel alles ten mauwfte, en
betaalt zelden op den beftemden tyd.
Lat men hem algemeen voor een bok houdt, fchynt
hy naauwlyks te merken. Want hy noemt zich zei-
ven overal een opregt, eerlyk man, die geene kom-
plimenten maakt, en die zoo maar regt uit is. En
als zoodanig iemand, meent hy, zien anderen hem
nu ook aan.
X.
de KOMPLIMENTMAKER.
Uw onderdanigjie dienaar! Ik ben oneindig
"verblyd van VE. by my te zien! Dit is eene eer,
waarop ik heden niet had durven hopen! iN'et
deze of diergelyke uitdrukkingen ontvangt u zulk een
mensch , zoo haast gy over zynen drempel treedt.
Met honderd buigingen, noodigt hy u in zyne ka-
mer, waai-van hy de deur, om u toch niet'e la en
wachten , zoo geweldig openrukt, dat zy uit de
hangfels dreigt te fpringen. Hy ilingert u een ftoel
toe, neemt u met geweld hoed en rotting af, al bidt
gy hem ook tienmalen om verfchooning, en veront-
fchuldigt gy u, dat gy geen t>'d hebt. Alles is
vruchtloos. Eer gy zit, gimt hy u geene gelegen-
heid, om de rede van uwe komst te melden. Hebt
gy eindelyk plaats genomen, dan blyft hy nog fteeds
voor u ftaan, fVant het zou immers in het geheel
niet voegen. —— En gy kunt hem niet tot zitten
brengen, voor dat gy beweging maakt van ook we-
derom te willen opitaan. Thands gelooft gy eindelyk
zoo