Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
de BOKACHTIGE. 72
Eene groete, of een kompliment, dat ieniand hem
op de ftraat maakt, beandwoordt hy of in het geheel
niet, of flechts met eenen voornamen knik van het
hoofd, of, voor het alleiTOeefle, door eene greep
aan den hoed. Hy bedie-nt z.ch enkel van het plane
Gy in zyne aanfpraak aan lieden, die door andere
perfonen van zynen fland met het oni er ons gebruik«
lyke VE. bejegend worden. Maar wordt hy, inms-
fchen, ook eens, op dezelfde wyze, behanoeld,
dan fpreekt hy van trotschheid en lompheid, ja vindt
zich zelfs zeer beleedigd.
In redenftryd, en disputen, evenveel waarover ook,
durft men zich in het geheel met hem niet inlaten.
Want hy bezigt daarin ocgei-bliklyk de magtfpreuken
van: Hy moec geen menjchenveijiand hebben,
die dat niet inziet! Ik weet niet, hoe men zoo
dom vfezen kan. dat men zoodanig iets Jlaande
houdt! Hy brengt ook wel eens perfonaliteiten in
het fpel, om zynen tegenfpreker te doen zvi^gen,
JJie melkbaard behoorde het nog niet te wagen,
om onder mannen mede te fpreken! Toen hy nog
het A B leerde had ik reeds meer vergeten, dan
hy thands weet! Of, zyn ouderdom brengt hem
in de kindschheid terug. Zegt hy dit zyne party
niet regt uit in het aangezigt, dan fluistert hy het
iemand, die naast hem zit, zoo hard in het oor, dat
de ander het hooren kan.
Slecht, heel flecht, hebben zyre onderhoorigen
het by hem. Zy moeten zich de laagflie behandeling
laten welgevallen, by aldien zy niet zyne zware hand
gevoelen, of weggejaagd willen worden. By de ge-
ringde aanleiding, werpt hy om zich henen, met
fcheldwoorden uit de laagfle ftraattaal, waai-van hy
een aanzierfyken voorraad in gereedheid heeft. Ook
de handwerkslieden, die voor hem arbeiden, en over
het geheel een ieder, wien hy van zich afhanglyk
acht, ondervindt zyne Ijokachtigheid. Zy moeten
al*