Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 ©E GROOTSPREKER
tot hand rond. En een kenner maakt de aanmerking ,
dat zy van pinsbek , en flechts verguld is, waar te-
gen de bezitter, met den hevigften j'ver , opkomt,
en ZM eert, dnt zy echt is. Vermoedelyk twyfelt hy
in zjTi hait «elf daaraan Maar het is intusfchen zyn
ka'flkter, van alles, vat htm toebehoort, en be-
treft, op eenen hoog en toon te fpreken.
De grootlpreker belchouwt de dingen niet zoo, als
zy werklyk zyn, of gcKk zy, ten minfte, door
andere onverbysterde menfchen worden aangezien.
Keen, maar zyne oogen \ergrooten of verkleenen al-
les« geweldig. Men roemt het fmaakvolle kabinet van
fchilden-en, welk de Heer R * ♦ van t^'d tot t^ d, met
groote kosten, a-erzameld heeft. Het zyn immers
toch flechts kopirn; zegt hy. En voor den ganm
Jclicn hnel zou ik geen enkel /ruk van myne orim
gineeten willen geven. De Heer C * * was onlangs
hy my; die had zin in de heide /rukken \>an
RubBENS; maar — hy had fecn geld genoeg.
En zon fpreekt hy in een gezelfchap, waaronder
meer dan een perfoon weet, dat die ftukken niets
minder, dan origineelen, ja dat het zelfs eens niet
goede kopien zyn. Is hy een liefhebber van natuurly-
ke zeldzaamhe 'len , en bezit hy eenige verzameling
daarvan, dan heeft hy gewislyk — naar zyn voorge-
ven — ftukken, die nen, in de grootfte kabinetten,
vergeefs zoeken zou. Maar zy kosten hem ook gro/
geid^t of zy Z3'n hem ven hmger hand gefchonken.
Hy heeft zyne korrespondenter in Oost en West In-
die, die hem de ^cfoonfte nstuurlyke voordbrengfe-
len van gindfche werekldeelc, voor, even veel wel-
ken i-rrs, moeten leveren. Niet lang geleden zond
de Koring van * ♦ ♦ hem eenen kourici met de
vraag, of, en waarvoor, hy zyn kabinet verkoopen
wilde? Hy eischte riers meer, dan het hem zeiven
gekost had. Maar den Koning was het — te duur.
Wat hebt gy daar? roept hy aan een der vrienden
toe.