Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
OF PRAALHANS.
51
beurd. En hy was, uit dien hoofde, onder zyne be-
kenden , een voorwerp van fpotterny en verachting
geworden ; evenwel deed hy geen afftand van zyne
fnorkery. Men zegt, dat er , in zyn ouders hirs ,
een onoverneflylc voorbeeld van dien aard geweest
was, welks naaivolging hy zich ten roem gefteld had.
Met den tyd verkreeg hy zulk eene vaardigheid in
het pogchcn, dat hy het geheel onopzetlyk fcheen
te doen. Hy wist het zelfs niet eens , als hy iets ^
door vergrooting en byvoegfelen , ver buiten de pa-
len der waarheid gedreven had. En men moest dit
volftrelct handtastelyk voor hem malden, of hy geloof-
de het niet.
Ilc heb hem als jongeling gekend , en het telkens,
wanneer ik in zyn gezelfchap was , bejammerd, dat
nevens zulke aanzienlyke tdenten en kennis, en by
een levenstrant, welke voor het overige zoo befchaafd
was , die haatlyke verkeerdheid woonde, welke ver-
oorzaakte , dat men geen genot van hem hebben kon.
Dat laken van uwen overrók is zeer goed! zegt
hem iemand. Ja , hervat hy, het is ooi eehte En-
gelfche waart, De el kost negen gulden. En men
weet intusfchen , dat hy het, voor vj^ giilden, ge-
kogt heeft. Hy fpeelt het klavier in de daad, als
liefhebber aangemerkt, heel vlug; maar hem ont-
breekt nog veel, ora het meesterachtig te fpelen. In-
tusfchen zou men hem, volgends zyn voorgeven, voor
den eerften klavierfpeler van Europa moeten houden.
ïk geef u te raden , van wien ik die doos heb ;
zegt hy tot iemand , die naast hem zit, terwyl hy
denzelven een fnuifje int eene vergulde doos aanbiedt.
ff^el! van wien anders , als van een galanterie,
hramer ? In geenen deele ! het is eene gedachte»
nis der gunst van den hertog van G* * die my,
hy myne doorreize door zyne re/ld en tie , op een.
fiaartftuh hoorde fpelen» Dit doet de doos by het
gezelfchap in aanmerking komen. Zy gaat van band
Da tot