Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 ©E GROOTSPREKER
jeugd plaatfte hy zich eens, ondanks alle waar«
fchouwingen, te digt aan eene fchyf, naar welke
gefchoten werd. Een kogel ftuitte van den muur te
rug, en vloog hem in het oog, en hy moest blyde
wezen, dat hy nog het leven daaraf bragt.
VIII.
de GROOTSPREKER of PRAALHANS.
Myn vader heeft gisteren een heerlyk paard ge*
kogt voor — 500 guldens ; zeide de jonge Wild
op den fchoolweg tot zyne makkers. Zie daar dien
posicher eens weer! hief een van dezen aan. LfaC
is zeker een nul te veel.' Hoe! vervolgde wild,
denkt gy dan , dat myn vader zulk een paard
niet betalen kan ? Het is uit de ftoetery van den
vorst , wif-ns beste rydpanrd het was. Ja wel
WAS ! andwoordde een ander lagchende. Ik ken het
zeer wel. Het is de groote l os, dien myn neef
de Halmeester, voor vyfiien jaren, voor den.
prins bereden heeft, zon als hy my nog dezer
dogr-n verharlde. Nu ontftond er eene levendige
woordenwisfeling onder hen , welke eindigde met het
algemeene befluit, om by den ftalmeester, die dat
paard verkogt had, nadere kondfchap daarvan in te
winnen. Wild alleen bleef te rug. En zie daar,
men betrapte den grootfpreker toen ook wederom, en
ove'uiigc'e hem van eene geweldige fnorkery. Het
paai'd was een oude al'geredere klepper, dien men ,
voor 'jc guldens, los ge'aten had. ^faar wel verre
Van zich in zulk een geval, wanneer zyne fnorkery
ontdekt werd , te fchamen, lachte Wild veeleer,
en zeide hy : ik heb u maar wat wilton diets ma-m
ken! Ontelbare reizen was er reeds zoodanig iets pe-
• • bemd.