Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VOORBARIGE WEETAL ENZ. 4?
is een wespe nost. in! roept zyn vader hem toe. Ik
moet evenwel eens zien, of het waar is, denkt hy.
En hy fluipt ongemerkt daar heen, fteekt den neus in
het gat, en — een paar wespen vliegen plotsling
daaruit, die hem jammerlyk ftel-en. Komt hy in de
werkplaats van eenen kunftenaar, zoo is het hem
niet genoeg, de meenigerlei werknugen te bezigti-
gen, en te hooren, waartoe zy gebruikt worden (het
welk eene pryslyke weetgierigheid wezen zou.) Neen,
maar hy neemt ze ook in de handen, en beproeft, of
hy daarmee niet omgaan kan. Laat die kleene vyl
liggen! Kind! Zy breekt rasch aan frakken! Maar
liy heeft ze reeds opgenomen, en terwyl hy daarmee
vylen wil, valt zy op de aarde, en breekt. Alle
hoeken doorfnullelt hy. Hy betast alles , wat hy
vindt, en ftelt daarmee proeven in het werk, die
byna altyd ongelukkig afloopen, dewyl hy met de
dingen, die hy by de hand vat, niet behoorlyk
weet om te gaan. Zyn vader heeft, op een boven-
kamer , eenige geladene fehietgeweren ftaan. Hoe
zorgvuldig nu die kamer ook gefloten wordt gehou-
den, en h ie ernftig men hem ook waarfchouwt, om,
in afwezigheid van zyn vader, niet daarop te gaan;
evenwel loert hy eenmaal de gelegenheid af, om den
lleutel te bekomen, fluipt, met behulp van denzel-
ven, heimlyk in dat vertrek, en maakt zich tot zy-
ne nieuwsgierige proeven gereed. Gelukkig vermist
men hem op het oogenblik, fpoort hem na, en ver-
hoedt dus het treurige lot, dat hy zich anders, naar
alle wa irfchynlykheid, zou hebben op den hals ge-
haald.
Naai- waaifchouwen en verbieden luistert zulk een
voorbarig weetal gemeenlyk niet. Hy fchynt daar-
door flechts dies te meer geprikkeld te worden, om
het verbodene te doen. Raak die netelen niet
aan! zy branden! zegt men hem. Hoe kunnen
zy tx)eh branden? zegt hy, grypt toe, en begint
var