Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
4® üeBLOODE.
weging, om de foep te eter. Maar liy zit daar on-
beweeglyk, zonder een woord te fpreken. Men noo-
digt hem. Men vraagt hem, wat licni hapert, Hy
durft, intusfchen, de ware rede van zyne foberheid
niet uiten, maar verzekert, onder veele komplimenten,
dat hy geen honger heeft. Eindelyk ontdekt de Da-
me, die naast hem zit, het verzuim. Zy veront-
fchuldigt het, zegt, dat het haar leed doet, enz., en
doet den armen bloed het zweet van angst uitbreken,
dewyl hy niet oogenbliklyk weet, at hy daarop and-
woorden moet. Heeft hy een glas uitgedronken; hy
zou veel liever van dorst verlmachten, eer hy een
ander vorderde. Men biedt hem nog een fchoteltje
aan, of reikt hem eene fchaal n:ct ooft; hy twj'felt,
of hy toetasten mag, dan niet, en laat intusfchen den
genen, die zoo beleefd is, de fchaal eene Linge wvl
in de hand houden, en als hy dan, na een oneirdig
noodigen, daarvan neemt, valt het hem echter niet
in, de fchaal zelf mede te houden, en alzoo dien
last voor den anderen te venm'nderen.
Derwyze maakt de bloode het genot der fchoonfte
gezellige vermaken voor zich zeiven kommerlyk, ja
ftoort hy, ten deele, or^k anderen daarin, waimeer
dezen h.et misfchien uit fpotvogels beftaan, en zyne
befchroomdheid tot een vooi-werp voor hunne verlus-
tigende kwinkflagen maken. En, wee hem, wanneer
hy in zulk een gezelfchap geraakt! Voomaamlyk als
het uit vrouwen beftaat, ten aanzien van welken hy
zich in het geheel niet behoorlyk weet te gedragen,
of ten minfte altyd eerst van achteren ziet, wat hy
had moeten doen. Hy vermydt haar derhalve ook,
waar hy kan, en ontwykt haar overal. Dringen zy-
ne omftandigheden hem, om te trouwen, zoo kost het
een zwaren ftryd, eer hy befluit, om by de ouders
van het meisje, dat hy zich verkoren heeft, daarom
aan te houden. Maar de zure ftap moet evenwel ge-
daan worden, Hy gaat in de daad op weg, met het
vas-