Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE DRIESTE EN NEUSWYZE. 37
zich niet onthouden, om de papieren, die daarop
liggen, te doorfnuflelen. Het gefprek valt, by ge-
legenheid , op een aanzienlyk, en in de ganfche
Itad geacht, perfoon: „o!" zegt hy, dien ou-
den knorrepot n.ag ik in het geheel nut tydcnl
Ik wou, dat hy op de moker heide zat!'" En
daarby bedenkt hy niet, dat deze perfoon juist een
bloedverwant is van den genen, met wien hy Ipreekt.
Even onbedacht, en driest, als hy in het beoordec-
Icn van jerfonen is, betoont hy zich ook, in zyne
iiitfpraak o\er zaken, en geleerde onderwerpen,
waarvan hy evenwel weinig verftaat. Hebt gy het
nieu\\fte gcfdfift van G ** * reeds gelezen ?
Isog niet. Maar van hem kan wen niets i^er-
v/achten, dat Jlecht is. En mannen V(,n krediet
roemen het eeupariglyk , als een meesterftuk.
Geloof dat niec! Ik heb het onlangs Jlechrs een
weimg doorbladerd. Het is eene ellendige vod-
de! Al viUde men my met geld bekoopen. ik
zou het boek niet kunnen doorlezen.
Zoo fpreekt en handelt de drieste en neuswyze.
Is liet dan wel te ^•erwonderen, dat elk redelyk;
mensch zynen omgang zoekt te vermyden ?
VI.
DE BLOODE,
D aar de drieste, zonder fchroom, elk oogenbük
de grenzen der welvoeglykheid te buiten gaat, en
zich daardoor gehaat en onverdraaglyk maakt; waagt
de bloode het, daar en tegen, riet eens, om liaar
gebied te bea-eden. En uit overdre\ene vrees, om
oubefcheiden, en een indringer, te fchynen, wordt
C % hy