Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
V.
ce DRtESTE én NEUSWYZE.
Er is eene edele en bevallige vrymoedigheid, die
voomaanilyk , deels uit de bewustheid , dat men in
zyn gedrag en redenen niet tegen de welvoeglykheid
zondig:, ontfpringt, en deels ook uit een betaam-
lyk gevoel van eigene waarde, waarop men, als
mensch, in de menschlyke zamenleving aanfpraak ma-
ken kan. Deze vrynioedigiieid ftrekt tot aanbeveling
voor welopgevoedde kinderen , en befchaafde perfo-
nen. Maar er is ook zekere domme driestheid, die
haren grond in verwaandheid en gebrek aan gevoel
voor het welvoeglyke heeft. Daarmee paait zich ge-
woonlyk neuswysheid ; eene verkeerdheid, welke
men toefchryft aan hem, die zich zeiven voor wys,
en anderen voor eenvoudig genoeg houdt, om hen,
door beleedigende vragen en andwoorden, en door
een ftout en vennetel gedrag , te mogen befpotten.
Beide gebreken, domme driestheid, en neuswysheid,
vindt men wel het meeste by kinderen, die men aan-
vanglyk te veel gevleid, wegens hun onbcfchaamd
indringen, en luid kakelen, in gezelichappen gepre-
zen, of zelfs danjtoe aangefpoord, en aan wier ka-
rakter men, op deze wyze, eenen gansch verkeerden
plooi gegeven, heeft.
Zoo bedierf men on^es nabuurs Frans, die, toen
hy nog Fransje heette, in de daad een allerliefst,
rond, naif, kind was, maar zich nu een waar toon-
beeld van eenen driesten en neuswyzen knaap betoont.
Hy behandelt alle volwasfen menichen, vader, moe-
der, leermeefters, ja zelfs geheel vreemde lieden,
als zyns gelyken, en fpreekt, offchoon hy reeds
vry groot is, die allen nog met Gy aan. Doe my
C de/i