Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
BE MORSIGE,
B
czwaarlyk gelooft men , dat er menfchen zyn kun»
nen, die in onreinheid behagen vinden, of ten min-
fte zoo on\ erfcliiHig daaromtrent zyn, dat zy zich
geene de minfte moeite geven, om dat haatlyk ge-
brelc, vs^elk hen in de oogen van anderen verachdyk
maakt, af te leggen. Zindelykheid is eene deugd,
die ons, evenmin als de overige deugden, aangeboren
wordt, maar door eigene pogingen van ons moet wor-
den verkregen. \'an de tyd af, dat een kind in ftaat
is , om zich zelf te reinigen , moet het ook ftreng-
lyk daartoe worden aangefpoord. Anders verkrygt het
in het geheel geen fniaak voor orde en zindelykheid.
Het gewent zich zoo zeer aan morfigheid, dat het de-
zelve niet eens bemerkt, en zich verwondert, hoe
men toch zoodanig iets, dat het voor natimrlyk en
onvermydlyk houdt, zoo onbeiaamlyk vinden kan ;
het wordt, met een woord, een liederlyke fmeer-
lap , dien men niet aanzien kan , zonder hem te ver-
achten.
De opfchik van den fmeerlap verraadt hem, zoo
haast men hem ziet. Zyn hoed fs vol ftof. Want,
als hy hem niet op het hoofd draagt, ligt hy ge-
Dieenlvk op den vloer. Uitkloppen , en afborftelen,
valt kem te moeilyk. Ook denkt hy wel: v/at helpt
het ? Hy wordt immers toch fpoedig wederom
vuil! En daarin heeft hy zoo veel ongelyk niet. De
das is als een ftrik om den hals gewrongen. Rok,
vest en broek zyn wel nog naauwlyks agt dagen oud,
maar met bier-, olie- en inkt-vlekken reeds als be-
zaaid. De koufen, wier witte kleur federt gisteren
in