Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GEMAAKTE. ai
bon ton behoort, dat men aHyd zieklyk fchyne.
Daarom klaagt zy, dat het gaan haar zeer vermoeid
heeft, dat zy door hoofdpyn geplaagd wordt, en
wat dies meer is. Ook heeft zy geern het voorkomen
van eene angftige be orgdheid voor hare gezondheid-
Als zy flechts de geringfte togt ontwaar wordt, bidt
zy aanftonds, dat n-en deuren of venfters digt make,
dewyl zy niets van dien aard verdragsn kan. Des
winters berolt zy zich in dik bontwerk , en fiddert
en beeft, zoo haast zy flechts eenige minuten , in
de viye lucht, verkeeren moet. Des ibmers wordt
zy , door elke kleene beweging , verhit, hoe dun
zy ook gekleed, en hoe matig ook de warmte, we-
zen moge. Doch nog meer, en in vollen ernst, zorgt
zy voor de blankheid en poefelheid van haar vel. Dies-
volgends gebruikt zy allerlei hulpmiddelen, en alle
fborten van feep, die haar aanbevolen worden. Be-
ftendig draagt zy handfchoenen, die zy ook te huis,
zelfs aan tafel, en des nachts , niet aflegt. En zy
vemiydt allerlei groven arbeid, vooral in de rooke-
rige keuken , welke zy , als een verpest oord, ont-
'wykt.
Met veel overleg kie?t zy heure plaats in een gezel-,
fchap , zoo mooglyk tegen over een fpiegel, en dan
begluurt zy zien in denzelven onophoudlyk, en ver-
betert en regelt haren opfchik. En dit is haar geliefd-
fte onderhoud, ten zy iemand haar misfchien iets
vleijendst voorzegt, en haar aanleiding geeft tot ee-
nen lach van zelfbehagen, tot een ; loop ! loop !
■gy Spotvogel l of tot een flag met den waaijer, waar
by zy haren arm wederom , in eene beftuJeerde rig-
ting, bewegen kan. immer ftaat en zit zy zoo regt
op, als eene marionet. Hare voeten ftaan , als of zy
door den dansmeester vastgefchroefd waren. En hare
armen zweven om haar henen, als of zy flechte voor
een eenigen ftand en zwaai vatbaar waren. Maar eens-
klaps vergeet zy die gedwongene houding, Eene kreet
B 3 van