Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
ao DE GEMAAKTE.
en beproefde , hoe zy haren mond tot lagchen plooi«
jen moest, zoo dat hy regt kleen fcheen , en eenen
leelyken tand bedekte, die haar reeds meenigen traan
gekost had , devvyl zy geen moeds genoeg had , om
hem te laten uittrekken. Zy oelènde zich, om er em-
ftig en vrolyk , vriendlyk en boos, uit te zien, ver-
flrooid en verlegen te fchynen, en aan dat alles, door
de behandeling van den v\ aaijer, nog meer aanzien
en fchoonheid. by te zetten.
Na deze meenigerlei en vemoeijende toerasting van
z;ich zelve, ü'ippelt zy de deur uit, en veitoont zich
openlyk , als in zegepraal. Vast gooit zy , by elke
fclu-ede, het hoofd in den nek , en laat zy de oogén
fondgaan, om. Op de aangezigten der meenigte, wel-
ke haar aangaapt, de bev^'ondering en goedkeuring te
lezen , die hare fmaakvolle dragt, en het fchoone
voorkomen van haar perfoon , gelyk als zy meent,
. overal verwekken moeten, waar zy zich flechts laat
zien. Hare voeten, die aan de zamengezwagtelde voet-
jes der Chinefche dames gelyken , zet zy , met Veel
fierlykheid , reder. Elke fchrede is naauwkeurig af-
gemeten , en de eene mag niet grooter zyn , dan de
andere. Haar gang gelykt aan eenen gercgelden dans.
Zy laat niet geern eens gelegenheid voorby gaan,
waarby zy eene buiging maken kan; want hierin
acht zy zich voor en boven alles bedreven. Als een
zwaanshals buigt en golft dan haar geheele lyf.
En de cirkelvormige zwaai van hare armen , en han-
den , en waaijer, zet aan de vertooning nog meer
fchoonheid by.
Wy volgen haar naar het gezelfchap, wanraan zy
het geluk van hare tegenwoordigheid fchenken wil.
Na dat zy regts en links hare fieilyke komrlimenten
gemaakt, en aan een ieder iets verpligtends heeft ge-
zegd , zet zy zich , naar haar voorgeyen, geheel
magdoos neder, dewyl zy meent, dat het tot den
bon