Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BALDADIGE. 17
fpelen moet. Eertendig verraadt hy , door woorden ,
en mienen, het fpel va)i den genen, achter wien hy
ftaat. En nier zelden geeft hy, in de Iterkfte uit-
drukkingen , zyn misnoegen te kennen , als men zy-
nen raad niet opvolgt» Rondom het biljard loopt hy,
Zonder zich in het minfte te bekommeren, of hy ook
een der fpelers aan den arm ftoot, ja hy doet het
zelfs uit moedwil, als hy iemand voor heeft, wien
hy de tanden meent te mogen laten zien. Ook by dit
fpel laakt en beveelt hy geftadig , en lacht luidkeels
over eiken onha'^digen ftoot.
Nu vindt onze biuteur in den fchouwbürg nog een
verkieslyk tooneel voor zyne kwinkflagen. Hoe laat
hy ook inkomt, hy dringt evenwel naar de voorfte
banlcen , en fchuift elk , die geene plaats voor hem
maken wil, met geweld uit den weg. Heeft hy nu,
eindelyk , een vasten post gevat, en wordt het gor-
dyn niet fpoedig genoeg opgehaald , dan begint hy
een vreeslyk alarm te maken. ■ Over eiken acteur uit
hy èyn oordeel. En zulks doet hy zoo luid, dat men
niets aan het Ipel heeft, als men naast hem zit, of
ftaat. Als hét hem behaagt, brult hy bravo ! of
klapt in dc handen. En hy fluit, als er, naar zyn
begrip, flecht gefpeeld wordt. De fchoórfte en tref-
fendfte pasüiges bederft hy voor elk, die naby hem
is , door de gekfté aanmerkingen op kleenigheden,
waarop geen mensch van verliand en gevoel, by zulk
eene gelegenheid , acht geeft. Wordt ér eene oj eri
gefpeeld , dan verzelt hy het gezang met zyne liefly-
ke ftem, terwyl hy de maat met de voe-en frampti
Kortom, zyn er eenige zulke gasten in den fchouw-
burg , dan is vast, voor alle andere aanwezigen, het
genoegen verloren , welk een goed ftuk , dat wel ge-
fpeeld wordt, anders kan öple\'ercn.
Jonge lezer ! Hoe bevalt u dit beeld van eenen bal-
dadigen kleeren knaap en jongeling ?
B III.