Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 de BALDAiyIGE.
in volle vlam, en ik was de laatfte, die liet merk-
te. Men had , naamiyk , gedurende myn ftaatkundig
gelprek , de luflres aangeftoken , en de verwenschte
jongen was achter my op een ftoel geklommen , om,
van aangeftokene papier rfnippers, een vuiu-werk, zoo
als hy zeide, te maken. Tienmalen had men hem be-
volen , om dat gevaarlyk fpel te ftaken : maar ver-
geels. Een van zyne voetzoekers viel my dan op het
hoofd, en ftak myne paruik in brand. Nu hield ik
her niet langer uit. Woedende liep ik heen, en kwam
met bemorste koufen, rood geverwde ondericleederen,
een verfcheiu-den rok, en eene lialf verbrandde pa-
ruik , te huis."
Wordt een zoo mal opgevoed kind een jongeling,
dan begint hy zyn ongemanierd beftaan, dat tot dus
ver eene wilde opbruiling van de ruwe kindfche na-
tuur was, regt naar grondftellingen te vormen. By
anderen aanzien te venverven , zich eenigermate ge-
ducht te maken, dit is de bedoeling van al zyne han-
delingen, en zyn ganfche gedrag. Uitdien hoofde
kleedt hy zich niet, zoo als andere welgeipanierde
menfchen , in de burgerlyke zamenleving, maar dik-
werf gelyk de ruuwfte krygsman C*^- Deze dragtis
een doorgaand kenmerk van een ruwen jongeling , die
zich vast, byzonderlyk daar , waar hy denkt, dat
men zyn ware zwak niet kent, door baldadigheden
kenbaar maken zal. Zyn gang, zyne mienen, en de
toon van zyne ftem , veiTaden hem reeds, voor dat
- len eenig bedryf van hem aaiifchouvvt. Hy ftelt ook
eene eer in den fchyn van ongeflepenheid; offchoon
deJ
C*3 Voor krvfslicdcn heeft eene ruwe manier van kleeding niets be-
risplyks. Want het is doelmat;? , dat zy den vyand, ook door hun ui-
terlyk voorkomen, vrceslyk Ichyuen,
mm