Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 OiE BALDADIGE.
„ Er waren verfcheidene vreemde perfonen tot de-
zen maaltyd genodigd. Onder anderen ook mevrouw
van S ... aan wier echtgenoot myn vriend R .. de
gi'ootfte edcendtenis verfchuldigd is. Want hy won,
door deszelfs tcedoen, een proces, welks verlies
hem de helft van zyn vermogen zou hebben gekost.
Tot myn ongeluk was de heer van S ... zelf afwe-
zig. En in deszelfs plaats bragt mevrouw haren zoon
mede. Dit is nog flechts een kleene giiit van agt ja-
ren. Maai- ik zweer het u, die boef is voor my veel
vreeslykcr geworden, dan eene geheele compagnie
Roodmantels a.
„ Naauwlyks was hy in de gezelfchapszaal geti-e-
den, of hy maakte zich meeller van de viool van
den oudfteii zoon mynes vriends. Hy lelde haar op
eenen ftoel, en begon met alle magt boven en onder
den kam daarop te zagen. Deze affchuuwlyke muziek
was ondraaglyk voor my, en het ganfche gezelfchap.
Vergeefs zeide myn vriend tot hem: houd toch op ,
lieve Ka rel 1 anders worden wy nog doof! Hy
kraste Hechts dies te erger. Men wilde hem de viool
niet afnemen , om aan zyne moeder, wier overgroo»
te teederheid voor hem men kende, geen ongenoegen
te geven."
„ Toen niemand zich meer om zyn razend concert
fcheen te bekreunen, hield hy op , en liet de viool
op den vloer liggen. Nu maakte hy ?ic]i van den
fhykftok eene zweep, en liep als een klappende pos-
tiljon in de kamer rond, waarby hy niet in gebreke
bleef, om de gasten, aan de beenen, en in het ge
zigt, te Haan. Onder het galopperen bemerkte Ka-
relt je de viool niet, die op den vloer lag. Hy
trapte daarop, en verbryzelde haaf. Een fplinter ftak
hem
( •) Ooitenrykfche husfaren, wier flecht gedrag in den jongften oor-
log hCB ««n naam verworven hee't.