Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 OiE BALDADIGE.
fnoode en neiiswyze andwoorden , en herhaalt, om
hem te trotferen, dezelfde baldadigheid aanftonds nog
eens op het onbefchaamdrte. Tegen de verdiende ftraf
verzet hy zich met de uiterfte hardnekkigheid. Hy
fchreeuwt zoo woedende, als of hy zich onder moor-
denaars handen bevond, zoo dat alle naburen verfchrikt
by een lopen , en de voorbygangers op de ftraat bly-
ven ftaan. Hy werpt zich op de aarde, fchopt met
de voeten , en flaat met dc handen om zich henen ,
als een razende. En de allerzachtmoedigfte vader of
meefter, kan hem eindelyk ook niet anders, dan als
zulk een behandelen.
Naai- het fpreekwoord : g^ly^ zoekt gelyk ! ver-
voegt hy zich gemeenlyk by de baldadigfte boeven ,
die hy vinden kan. Echter leeft hy met hen niet al-
tyd in eenigheid : maar men ziet hen dikwyls hand-
gemeen onder eikanderen ; aangezien eene der voor-
naamfte bezigheden van den baldadigen beftaat in pluk-
haren , fchimpen, en befpotten van anderen, met
de grimasfen van het laagfte gemeen. Intusfchen is
de omgang zyner makkers, te groot eene behoefte
voor hem, om dezelven lang te misfen. Hy verzoent
zich welhaast wederom met hen. En zy zien zich,
ongeacht al die gefchillen, onderling aan als vrienden,
die het met eikanderen moeren houden. Maar wee het
welopgevoedde en befchaafde kind, dat toevallig on-
der zulke boeven geraakt! Het wordt onophoudlyk
geplaagd ^ geftooten , en gefchud. En, daar het on-
bekwaam is , en het ook beneden zich rekent, om
zulke laagheden met gelyke munt betaald te zetten ;
zoekt het dezelven flechts te ontwyken , en zich te
verwyderen.
Zelfs aan volwasfenen waagt zich het baldadige
boefje met zyne moedwillige faeken , als het weet,
of gelooft, dat zy zich daarvan niet durven wreken.
Vooral Itaan de huisbedienden zyner ouderen voor zy-
ne