Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 deONGESLEPENE.
dat alles, wat er nog in gebleven was, op hem ,
en elk , die naby hem is , vliegt.
Zyne fleni weet hy niet te matigen ^ en nog min-
der zyn lagchen. Hier in barst hy, by de geringfte
gelegenheid, en deze vindt hy ligtlyk, zoo onbe-
teugeld uit, dat geen mensch meer in ftaat is , ora
een woord te hoorén, en hy zelf van dén ftoel vaN
len zou , zoo er niet, gelukkig , een ander by hem
Hond, aan wien hy zich vast houden kan. Genieen-
lyk heeft hy geeni twee ftoelen tot zyn leger. En
gaat er iemand op den tweeden ftoel zitten, dan heeft
deze evenwel fomWylen het ganfche gevvigt van zyn
corpus te dragen. Over denzelven heen te liggen, om
liiet een derden te fpreken , dit rekent hy geheel niet
onvoegzaam.
Hoe geem hy ook zyne maag vult, hy is echter
niet zeer gefteld op de eer, cm met groote gezelfchap-
pen te eten, dewyl hy alsdan zyn gemak, dat by
hem boven alles gaat, zoo volkomen riet hebben ,
en , gelyk als hy zelf weet, zich vaSt niet bewegen
kan , zonder een ongeluk aan re rigten. Van elk ta-
felbord, dat in zyne handen geraakt, ftort hy door-
gaands de helft der fpys , die daai'op ligt. Hy zal
vast altyd ten minfte een glas omwerpen, zoo niet
geheel breken. En zyne naburen moeten zeer op hmi-
ne hoede zyn , en zich geftadig buigen en wringen ,
cm niet van hem geftoöten te worden. Vele onbe-
taamlykheden begaat hy nog buiten dien, waarom-
trent 'hy zelfs niet eens droomt, dat het onbetaamlyk-
heden zyn. Dus geeft hy, by voorbeeld, zyne vreug-
de over geregten , die hem wel fniaken , niet alleen
door woorden te kennen , maar ook door allerlei kin-
derachtige gebaren , door een grjaizend glimlagchen,
en door op den buik te kloppen. En even zoo open-
hartig uit hy ook zyn mishagen , en zegt hy aaii de
vrouw des huizes , die hem voor de tweedeniaal van
een