Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
1


Johanna en Carolina, of de gevolgeir eener ver-
deelde liefd», . . f \ ' 1
^tfn^jv/Zedelyk: Oridérivys voor Schoolkinderen,
irte druk. . . . , : - a
Dito sde df 3de druk; , •. ! - - 4
Jüngtt-, over de Zelfkennis. . . 3.
Korte Gefchiedenis der Merkwaardigfte gebeür-
tenisfen in de afgeloopene agttiende JiËüw,
voor den Burger eri Landman , y i - 2.
Ridder van Kinsbergen, over deii Oorlog,ter Zee. : - 18
P. E. Knigge, Levensregelen of Voorfchriften
ora vroom en deugdzaam té leven, . : - 12
Knigge, over de Verkeering mét Menfchen by
wyze van uittrekfei, bewerkt voor de Jeugd,
Ifte Deel. . . ....
Kanten , Onderwys in dè R ekenkundé.
"J. C. lavater, laatfte Levensdajétii ;
Lotgevallen dér Franfche verove;aïrs ,lri Egypte.
Levensbefchryving van de beruchte Gravin van
Lichtenau. .
Leven i Vonnis en Verhoor van Lodewyk XVL
La Nature misd ä la portee de la Teunesse. J
Levens^efchiedenis van Mevrouw IJonaparte,
Maiirits en Augmt'a of de' Kinderen zo als zy
behoordèfi te zyn* ;
Miranda Koningin van het Noorden, 2 delen.
Miltun het verlooren Paradys, 3 ftükjes. .
Metdinger, Franfche Leesoefeningen , gefchikt
om in 't Nederduitsch te vertalen.
Nood- en Hulpboekjen voor. allen die in de lief-
de of door de zelfbevlekking biiitenfporig zyn
geweest, 3 deeltjes, 3de druk. . 3-0
Natuurlyke Gefchiedenis voor dé Jeugd, met ge-
couleurde platen, 3 delen. . . 3 - a
Kog nooit geopeiJbaardè voorfchriften voor Ta-
baksfabrikeurs, Tabakshandelaars, Tabaksroo-
kers en Tabaksfnuivers.' . . - 7
y. Niemvenhuis, Wiskundig Leerboek, IfléDeel,
behelzende de Reken- en' Meetkunde. , 5 - If
PreiKcboek voor Kinderen , behelzende onder-
werpen ttit het ryk der Natuuf, dèr Weten-
fchappen, Kunften en Ambachten, naauw-
keurig afgebeeld en ih 5 taaien bevattelyk be-
fchreven, met gec. pl. gr. 410 8 Nommers,.
volgens intekening. . . è i - 10
buiten intekening . . . 2-0 ,
Nadere en meer uitgebreide Verklaringen der
Printverbeeldingen , döor A. Fokke Sz., vol-
gens intekening. . i . . : - 4.
buiten intekening. . . : - 6.
Reglement op de Jagt. . . . i - 4
f I 2
i 16
l 0
i - 0
: _ 18
i, - 2
: - 3
i — 6
i i5
2 - 10
. 3 - 0
i • a.